Belia Di Malaysia Tidak Terlepas Daripada Trend Global

Oleh Lim Sian See

Berikut adalah dari laporan tahunan BNM:

1. Kadar pengangguran belia adalah lebih tinggi daripada purata negara
2. Kadar pengangguran siswazah belia adalah lebih tinggi daripada belia bukan siswazah
3. Trend ini tidak unik kepada Malaysia.
4, Lebih banyak kajian dibuat untuk mencari dasar yang wajar dilakukan untuk mengetahui sebab ini berlaku dan bagaimana untuk menyelesaikannya.

Kadar pengangguran belia di Malaysia dianggarkan telah mencapai 10.7% pada tahun 2015, lebih daripada tiga kali ganda lebih tinggi daripada kadar pengangguran negara sebanyak 3.1%. Malaysia adalah antara ekonomi serantau dengan kadar pengangguran belia dalam dua digit, walaupun kadar pengangguran keseluruhan yang rendah.

Belia mewakili lebih separuh daripada jumlah penganggur, walaupun hanya membentuk satu pertiga daripada tenaga kerja.

Pada tahun 2015, kadar pengangguran belia meningkat sebanyak 1.2 mata peratusan daripada anggaran 9.5% kepada 10.7%, manakala kadar pengangguran negara meningkat hanya 0.2 mata peratus (2.9% kepada 3.1%) dalam tempoh yang sama.

Belia berkemungkinan menjadi pilihan yang terakhir untuk digajikan dan yang pertama untuk menjadi lebihan, kerana kekurangan pengalaman, maklumat yang lebih tinggi yang tidak seimbang dalam pasaran buruh, dan tidak mempunyai keupayaan yang tinggi untuk menggunakan kemahiran mereka dengan berkesan kepada majikan.

Yang membimbangkan adalah antara mereka yang mempunyai pencapaian pendidikan yang tinggi, kadar pengangguran adalah lebih tinggi pada 15.3% (Belia tanpa pendidikan tinggi: 9.8%)

Menariknya, trend ini tidak kelihatan unik untuk Malaysia.

Dalam ekonomi serantau, kadar pengangguran bagi graduan muda juga cenderung untuk menjadi lebih tinggi berbanding bukan graduan. Pemerhatian ini kelihatan bercanggah dengan intuitif kepada kebijaksanaan ekonomi untuk meningkatkan pulangan kepada pencapaian pendidikan, dan seolah-olah bertentangan dengan pengalaman di negara-negara maju.

Peningkatan dalam pengangguran di kalangan graduan menimbulkan beberapa persoalan dasar utama kepada ekonomi baru muncul, mengenai meningkatkan kualiti serta kesesuaian sistem pendidikan untuk bersedia bagi industri yang berkembang pesat, jenis-jenis pekerjaan yang diwujudkan dan kesediaan modal insan asas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *