BNM: Purata Gaji & Upah Bagi Setiap Pekerja Dalam Sektor Perkilangan Meningkat 46.4% Dari Januari 2010 Hingga Mac 2017

Oleh Lim Sian See

BNM melaporkan bahawa sejak ETP bermula pada tahun 2010, purata gaji dalam sektor perkilangan telah meningkat 46.41% daripada RM2,254.27 pada Januari 2010 kepada RM3,300.58 setiap orang pada Mac 2017.

Kenaikan seperti itu mungkin disebabkan oleh peranan ETP dalam mengenakan dan meningkatkan dasar gaji minimum, peningkatan produktiviti dan memberi tumpuan kepada membawa masuk pelaburan ke dalam sektor perkilangan bernilai tinggi dan tidak menggalakkan mereka yang memberi tumpuan kepada buruh kos rendah seperti semasa era Mahathir.

Laporan BNM dianggap sangat tepat dan tidak boleh dipertikaikan kerana kilang-kilang perlu mengemukakan senarai gaji dan akaun mereka kepada Kerajaan.

Pada Januari 2010, 949,872 pekerja (termasuk pekerja asing) bekerja dalam sektor Pembuatan manakala Produktiviti pekerja adalah RM45,612 seorang.

Menjelang Mac 2017, 1,046,040 orang (termasuk pekerja asing) terlibat manakala produktiviti telah meningkat kepada RM63,008.

Ini adalah jenis transformasi yang Malaysia perlukan sekiranya kita mahu bergerak ke negara maju dan berpendapatan tinggi.

Dasar-dasar ini nampaknya berada di landasan yang betul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *