26 Ekar Lagi. Lagi RM273 Juta Hak Tanah Secara Senyap-Senyap Dijual Oleh Kerajaan DAP Pulau Pinang?

Oleh Lim Sian See

Kerajaan Pulau Pinang pada tahun 2011 berkata bahawa mereka telah menjual 41.5 hektar tanah di Bayan Mutiara – di mana 27.3 hektar daripadanya adalah tanah sedia ada dan 14.2 hektar lagi akan ditambak. Harga pada masa itu adalah RM1.07 bilion atau RM240 per kaki persegi.

Walau bagaimanapun, laporan baru-baru ini telah menunjukkan bahawa pembeli itu kini akan menuntut semula 24.7 hektar (61 ekar) dan bukannya 14.2 hektar (35 ekar). Berdasarkan jualan 2011 pada RM240 per kaki persegi, kenaikan 26 ekar ini bermakna jualan tambahan RM273 juta di atas RM1.07 bilion yang asal.

(Artikel ini juga mengesahkan bahawa mereka mempunyai 26 hektar tanah sedia ada di Bayan Mutiara – tidak termasuk 24.7 hektar untuk ditambak. Ini mencadangkan bahawa kawasan penambakan telah meningkat).

Bolehkah Kerajaan Pulau Pinang kini mengesahkan siapa yang secara senyap-senyap telah memberi kelulusan kepada hampir dua kali ganda saiz tanah yang akan ditambak di Bayan Mutiaria dari 14.2 hektar kepada 24.7 hektar? Adakah Kerajaan Pulau Pinang akan memaklumkan kepada orang ramai melalui satu kenyataan tentang kenaikan ini?

Adakah peningkatan dalam hak-hak penambakan tanah ini meningkatkan pembayaran kepada Kerajaan Pulau Pinang dari RM1.07 bilion kepada RM1.343 bilion – peningkatan sebanyak RM273 juta?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *