PLKN terbukti semai semangat patriotisme kepada pelatih

Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) adalah latihan yang dijalankan selama 3 bulan. Kem ni diwujudkan bukan sekadar ‘kem percutian’, sebaliknya program ini dibentuk untuk pembinaan sahsiah diri bermatlamatkan untuk membina dan mengukuhkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda, memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional dan membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni.

Perkara ini sendiri telah diakui oleh sebahagian besar pelatih PLKN ini. Mereka mengakui kem ini telah banyak menyuntik semangat patriotisme dalam jiwa mereka.

Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Datuk Mohamed Asri Yusof, memaklumkan data itu diperolehi hasil dari kajian Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES).

Beliau juga menegaskan dakwaan kononnya adalah PLKN ini hanya sebagai ‘kem percutian’ semata-mata adalah tidak benar.

“PLKN terbukti mampu menyemai semangat patriotisme dalam kalangan anak muda, di samping memberi nilai tambah dari sudut kemahiran masing-masing.

“PLKN melalui fasa transformasi beberapa peringkat bagi tujuan penambahbaikan yang merangkumi kemahiran dan kenegaraan.

“Transformasi dijalankan menerusi kajian makmal dengan mengambil pandangan agensi kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan (NGO), jurulatih, pelatih dan ibu bapa.

“Kita turut terbuka mendengar cadangan penambahbaikan secara berterusan,” katanya.

Mohamed Asri berkata program PLKN ini dilakukan secara sukarela dan mempunyai dua fasa.

“Bagi fasa satu, pelatih akan menjalani Program Pembelajaran Bersepadu yang mengandungi lapan modul baharu dalam tempoh lapan minggu dengan bimbingan tenaga pakar.

“Dalam fasa kedua, pelatih diberi pilihan untuk mengikuti latihan bidang kemahiran di institut awam atau swasta antara tiga hingga 36 bulan,” katanya.

Sebelum ini, Persatuan Patriot Kebangsaan (PATRIOT) mendakwa kem PLKN ini lebih banyak ke arah ‘kem percutian’. –utaranews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *